Δελτίο Τύπου

 

«Επιτυχής πραγματοποίηση της 1ης δια ζώσης συνάντησης»

Την πρώτη δια ζώσης συνάντηση πραγματοποίησαν την Τετάρτη 6 Μαρτίου οι συμμετέχοντες φορείς του έργου A2lactfreemilk. Παρόντες ήταν μέλη από την ομάδα του συντονιστή φορέα “Foodstandard SA”, καθώς και των συμμετεχόντων φορέων “Μantzavelas Nutrition” και Σ.ΑΓΑ.ΠΕΛ.Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αγελαδοτροφική μονάδα του κυρίου Αντωνάκου, μέλους της Σ.ΑΓΑ.ΠΕΛ. που συμμετέχει στην υλοποίηση του πειράματος.

Οι εκπρόσωποι των  μελών της επιχειρησιακής ομάδας ενημερώθηκαν για όλα τα παραγωγικά στάδια της εκτροφής των αγελάδων και τις δυσκολίες που φέρει στην υλοποίηση του το παρόν εγχείρημα. Ειδικότερα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το σχεδιασμό της πειραματικής διαδικασίας για την παραγωγή γάλακτος που περιέχει μόνο την Α2 β – καζεΐνη. Η επιλογή θα γίνει από αγελάδες που είναι φορείς δύο αντιγράφων του γονιδίου της Α2 ή αλλιώς αγελάδες με γενετική σύνθεση Α2Α2, οι οποίες και θα γονιμοποιηθούν μέσω τεχνητής σπερματέγχυσης με σπέρμα ομοζυγωτών ταύρων (Α2Α2) με εξαιρετικά παραγωγικά χαρακτηριστικά.

Σε επόμενο στάδιο και κατόπιν επιλογής των ταύρων θα γίνει η πλήρης καταγραφή των γενεαλογικών τους δένδρων καθώς και ο σχεδιασμός των συζεύξεων.