Το έργο

Η υλοποίηση του παρόντος εγχειρήματος έγκειται στην παραγωγή γάλακτος που περιέχει μόνο την Α2 β – καζεΐνη. Συγκεκριμένα, η γενετική σύσταση μιας αγελάδας ως προς τις μορφές Α1 και Α2 της β – καζεΐνης διαμορφώνεται από ένα ζεύγος γονιδίων το οποίο έχει δύο κύρια αλληλόμορφα και επειδή κάθε αγελάδα είναι φορέας δύο αντιγράφων του γονιδίου της καζεΐνης μπορεί να φέρει δύο αντίγραφα του Α2, ή από ένα αντίγραφο του Α1 και Α2, ή από δύο αντίγραφα του Α1. Συγκεκριμένα, για να παραχθεί γάλα που περιέχει μόνο Α2 β – καζεΐνη θα πρέπει η αγελάδα να έχει γενετική σύνθεση Α2Α2.  Για αυτό το σκοπό θα γίνει αρχικά γονιμοποίηση με τη χρήση σπέρματος πιστοποιημένων ομοζύγωτων (Α2Α2)  ταύρων με εξαιρετικά παραγωγικά χαρακτηριστικά που διατίθεται ήδη στην αγορά μας, με στόχο την σταδιακή μετατροπή της παραγωγικής αγέλης σε Α2Α2. Το γάλα των αγελάδων με γενετική σύσταση Α2Α2 θα αρμέγεται και θα αποθηκεύεται σε ξεχωριστές παγολεκάνες από το συμβατικό. Επιπλέον, αναφορικά με την αντιμετώπιση των διαταραχών που οφείλονται στην παρουσία λακτόζης θα προστεθεί λακτάση, ένζυμο που διασπά τη λακτόζη, βελτιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την πέψη της.